Poznań, Poland

Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami

Subject area: economy and administration
University website: ue.poznan.pl/en
Privacy Policy